«ΕΞΑΡΧΕΙΑ 1974-2004: ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΝΤΕΛΕΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ»

σε Έρευνες
image_pdfimage_print

Η διατριβή αποτελεί μια απόπειρα διε ρεύνησης των τ ρόπων με τους οποίους τα Εξάρχεια, μια ιστορική συνοικία του αθηναϊκού κέντρου, απέκτησαν σταδιακά μετά τη μεταπολίτευση τη φήμη του επικί νδυνου, ανομικού γκέτο σε συνδυασμό με τον, θετικό ή αρ νητικό, ανάλογα με τη θέση εκφοράς, ρόλο της χωρικής εστίας της «αντίστασης στην εξουσία». Τ α δύο κύρια πεδία αναφοράς αυτής της εικόνας, το πολιτικό («ανα ρχικοί») και το κοινωνικό («αλητεία», «ναρκωτικά» κ.λπ.) συμπίπτουνστον φαντασι ακό τοπολογικό χώρο του «περιθωρίου», ο οποίος βρήκε στον γεωγραφικό-κοινωνικό χώρο των Εξαρχείων (με ό λη την ιδιαίτερη προϊστορία του) μιαν ακριβή αντιστοίχιση.

Ετικέτες:

Πρόσφατα από Έρευνες

^