Η Μαρία Παρταλίδου και οι Μαρία Μαυρίδου και Μαρία Μαντουβάλου αναλαμβάνουν τις βιβλιοκρισίες του τεύχους 35

Η Μαρία Παρταλίδου γράφει για το βιβλίο: A. Kalfagianni and Skordili, S. (eds.) (2019) Localizing Global Food.
Short Food Supply Chains as responses to Agri-food System Challenges, London and New York: Routledge

Η Μαρία Μαυρίδου και η Μαρία Μαντουβάλου γράφουν για το βιβλίο: Bαταβάλη Φερενίκη, Χατζηκωνσταντίνου
Ευαγγελία (2018), Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης. Τρία κείμενα και έξι ιστορίες
πολυκατοικιών, Αθήνα : Angelus Novus