ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΩΝ “REGIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY ATHENS 2019 – GEOMORPHOLOGY OF CLIMATICALLY AND ΤECTONICALLY SENSITIVE AREAS” ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ευθύμιος Καρύμπαλης

Από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές Περιφερειακό Συνέδριο “Regional Conference on Geomorphology Athens 2019” της Διεθνούς Ένωσης Γεωμορφολόγων (International Association of Geomorphologists – IAG).