ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ: «ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΙ / ΑΥΤΕΣ» ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

σε Άρθρα/Γεωγραφίες
image_pdfimage_print

Πέννυ – Παναγιώτα Κουτρολίκου

Περίληψη
Θεωρώντας ότι ο στιγματισμός αποτελεί μια διαδικασία εδραιωμένη σε σχέσεις εξουσίας, διαφοράς και σε συγκεκριμένα ιστορικο-πολιτικά πλαίσια, το άρθρο αυτό διερευνά το πώς ο χωρο-κοινωνικός στιγματισμός έχει χρησιμοποιηθεί από δρώντα υποκείμενα στο πλαίσιο του ευρύτερου στιγματισμού κοινωνικών ομάδων στην Αθήνα από το 2007 έως και το 2013.
Εστιάζει και αναλύει τις τακτικές χρησιμοποίησης του χωρο-κοινωνικού στίγματος ως πρακτικής συσπείρωσης και κινητοποίησης συγκεκριμένων ομάδων στη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών. Μέσω της εστίασής του στη συγκεκριμένη γειτονιά, προσπαθεί να αναδείξει ότι στην περίπτωση αυτή ο χωρο-κοινωνικός στιγματισμός χρησιμοποιήθηκε –συνειδητά ή μη– εργαλειακά και προωθήθηκε μέσω λόγων και πολιτικών (πολλές από αυτές με συγκινησιακή στόχευση) που βασίστηκαν σε έννοιες όπως η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η χωρο-χρονική συνέχεια με ένα (καλύτερο) παρελθόν, η «εισβολή από εχθρούς» και η «κοινοτυπία» της πιθανής απειλής.


Ετικέτες:

Πρόσφατα από Άρθρα

^