Επικοινωνία

Διεύθυνση για την αποστολή συνεργασιών και βιβλίων για κρίση:

Περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ,

Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα 176 71,

τηλ.: 210 95 49 325, 210 95 49 144,

e-mail: geographies@hua.gr


Παραγωγή, διάθεση, διαφημίσεις και συνδρομές:

……

Εκδόσεις Nήσος,

Σαρρή 14, 10553 Αθήνα,

τηλ./φαξ: 210 3250058

e-mail: info@nissos.gr

Υποβολή Εργασιών

Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ δημοσιεύουν πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες οι οποίες αφορούν σε θέματα χώρου και ενθαρρύνουν συνεργασίες οι οποίες καλύπτουν και θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, πέραν των ελληνικών. Το περιοδικό δέχεται επίσης σύντομα σχόλια στην επικαιρότητα, περιγραφές συνεδρίων και ερευνητικών εργασιών, φοιτητικές δραστηριότητες και βιβλιοκρισίες. Όλα τα επιστημονικά άρθρα κρίνονται από δύο κριτές και οι άλλες συνεργασίες από τη Συντακτική Επιτροπή.

Τα επιστημονικά άρθρα προς δημοσίευση θα πρέπει να είναι 6.500-7.000 λέξεις και οι άλλες συνεργασίες 1.500-2.000 λέξεις εκτός βιβλιογραφίας. Θα αποστέλλονται στην έδρα του περιοδικού με την ένδειξη «Για το περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ», ηλεκτρονικά με mail στη διεύθυνση geographies@hua.gr.

Ο τίτλος του άρθρου, τα ονόματα των συγγραφέων και οι διευθύνσεις (ταχ. διεύθυνση, τηλ./fax και e-mail) θα είναι στην αρχή, σε ξεχωριστή σελίδα, γραμμένα και στα αγγλικά ή γαλλικά.

Κάθε επιστημονικό άρθρο συνοδεύεται στο τέλος από περίληψη 200 λέξεων μεταφρασμένη στα αγγλικά ή γαλλικά και από 4-6 λέξεις κλειδιά.

Πιθανά σχήματα, χάρτες κ.λπ. πρέπει να είναι ασπρόμαυρα στο πρωτότυπο, εκτός των φωτογραφιών, οι οποίες μπορεί να είναι και έγχρωμες. Οι χάρτες, εικόνες, διαγράμματα κλπ. θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο, εκτός του κυρίως κειμένου με τα υπομνήματά τους και εντός κειμένου θα αναφέρεται «εδώ σχήμα, χάρτης, πίνακας νο. 1, 2, 3 κ.ο.κ.».

Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα ακολουθούν το σύστημα Harvard: εντός κειμένου συγγραφέας και χρονολογία, και πλήρης αναφορά στο τέλος του άρθρου.

Τα βιβλία για βιβλιοκριτική αποστέλλονται σε δύο αντίτυπα στην έδρα του περιοδικού.

Συντακτική Επιτροπή

Εύη Αθανασίου (ΑΠΘ), Ντίνα Βαΐου (ΕΜΠ), Στέλιος Γκιάλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Άρης Καλαντίδης (Manchester Metropolitan University), Θύμιος Καρύμπαλης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Ειρήνη Μίχα (ΕΜΠ), Μύρων Μυρίδης (ΑΠΘ), Σοφία Σκορδίλη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής

Κωστής Χατζημιχάλης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τηλ. 210 95 49 144, chadj@hua.gr

Σύμβουλοι Συντακτικής Επιτροπής

Χρ. Αγριαντώνη (Πανεπ. Θεσσαλίας), Ε. Ανδρικοπούλου (ΑΠΘ), Α. Γερολύμπου (ΑΠΘ), Β. Γκιζελή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Π. Ζέικου (Οργανισμός Θεσσαλονίκης), Ε. Ηλιοπούλου (Οργανισμός Αθήνας), Ι. Καρνάβου (ΑΠΘ), Μπ. Κασίμης (Παν. Πατρών), Κ. Καυκούλα (ΑΠΘ), Χρ. Κουλούρη (ΑΠΘ), Α. Κωσταντακοπούλου (Παν. Ιωαννίνων), Α. Λαμπριανίδης (Παν. Μακεδονίας), Λ. Λουλούδης (Γεωπονικό Παν.), Θ. Μαλούτας (Χαροκόπειο Παν.), Χ. Μαρουκιάν (Παν. Αθηνών), Ν. Μπεόπουλος (Γεωπονικό Παν.), Ηλ. Μπεριάτος (Παν. Θεσσαλίας/ΥΠΕΧΩΔΕ), Ι. Σακέλης (Πάντειο Παν.), Γ. Σταθάκης (Παν. Κρήτης), Θ. Τερκενλή (Παν. Αιγαίου), Μπ. Φιλιππακοπούλου (ΕΜΠ), Μ. Bruneau (CNRS/Univ. de Bordeaux ΠΙ), MD. Gar- cia-Ramon (Univ. Autonoma de Barcelona), R. Hudson (Univ. of Durham), V. Plum (Univ. of Roskilde), R. van der Vaart (Univ. of Utrecht).

Ταυτότητα Περιοδικού

ISSN Περιοδικού: 1109-186Χ

Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ είναι το προϊόν μιας συνεργασίας φίλων που έχει αρχίσει με διάφορες μορφές από το 1981. Αντίθετα προς τους νόμους της αγοράς, δεν έρχεται να καλύψει μια υφιστάμενη ζήτηση, αλλά να συμβάλει στη δημιουργία μιας κριτικής επιστημονικής συζήτησης για τα θέματα του χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ιδέα για το περιοδικό γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1999, στις φιλόξενες Λεύκες της Πάρου, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Σεμιναρίου του Αιγαίου. Οι τακτικές ανά διετία ή τριετία διεθνείς συναντήσεις των Σεμιναρίων συντηρούν, 18 χρόνια τώρα, κριτικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για τη γεωγραφία και το χώρο, φέρντοντας κοντά Έλληνες και ξένους ειδικούς. Η ιδέα της Πάρου ήταν ορισμένα από τα επιστημονικά κείμενα των Σεμιναρίων, τα οποία κυκλοφορούσαν στο σύνολο τους ως πρακτικά, να αποτελέσουν το έναυσμα για την έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού. Αρχικά την έκδοση του περιοδικού είχαν αναλάβει οι εκδόσεις Εξάντας (τεύχος 1 ως 16) και από το τεύχος 17 συνεχίζεται με τις εκδόσεις Νήσος.

Οι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ προτείνουν μια κριτική διεύρυνση των ζητημάτων και έχουν ανοικτές τις σελίδες τους σε συνεργασίες από όλες τις γνωστικές περιοχές που καλύπτουν θέματα φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, χαρτογραφίας, προγραμματισμού και σχεδιασμού πόλεων και περιφερειών, γεωγραφικής εκπαίδευσης, οικολογίας και περιβάλλοντος. Έξι θεματικές ενότητες οργανώνουν κάθε φορά τα περιεχόμενα του περιοδικού. Στα επώνυμα σχόλια που φιλοξενούνται στις Γεω-Επικαιρότητες σχολιάζονται σύντομα, κρίσιμα θέματα της συγκυρίας. Στα Επιστημονικά Άρθρα δημοσιεύονται (κατόπιν κρίσεως, βλ. σχετικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών) εκτενείς εργασίες Ελλήνων και ξένων συναδέλφων. Στις Επιστημονικές Συναντήσεις και Αντιπαραθέσεις παρουσιάζονται συνέδρια, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές δράσεις και υπάρχει «χώρος» για τη φιλοξενία επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Στις Παρουσιάσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διατριβών γίνεται η παρουσίαση αντίστοιχων εργασιών. Στο Βήμα των Φοιτητών παρουσιάζονται φοιτητικές δράσεις και πρωτοβουλίες και σύντομες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Τέλος, υπάρχουν Βιβλιοκριτική και Βιβλιοπαρουσίαση ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Γιατί όμως ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ; Ο προβληματισμός για το χώρο και τον τόπο είναι ήδη κατακερματισμένος και ενίοτε υπερ-ειδικευμένος ανάμεσα σε πολεοδόμους, χωροτάκτες, γεωλόγους, τοπογράφους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους, χαρτογράφους κ.α. Έχει χαθεί η ενότητα του χώρου, ενώ σπάνια αναζητείται η  σχέση της υλικής, φυσικής βάσης με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες. Η γεωγραφία, ως επιστήμη του χώρου, έχει τα εργαλεία και τις μεθόδους να συνθέσει τις επιμέρους προβληματικές αν βασιστεί σε έναν πλουραλισμό, αν δεν είναι Η γεωγραφία αλλά ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ. Αν δηλαδή επιτρέψει τις πολλαπλές κριτικές προσεγγίσεις, χωρίς τους ντετερμινισμούς και τις τεχνοκρατικές απλουστεύσεις του παρελθόντος. Αυτή την προσέγγιση προτίθεται να προωθήσει το περιοδικό και προσκαλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του σε αναζήτηση μιας (όχι μάταιης πιστεύουμε) συλλογικότητας.