«Χώροι της κρίσης, εμπειρίες και πρακτικές»: Σεμινάρια του Αιγαίου, Σύρος 2012

Στις αρχές του Σεπτέμβρη 2012, πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου, στην αίθουσα των φιλόξενων Γενικών Αρχείων του Κράτους, η τετραήμερη διεθνής γεωγραφική συνάντηση των «Σεμιναρίων του Αιγαίου». Πρόκειται για τη δέκατη διοργάνωση στη σειρά των πολύ ιδιαίτερων διεθνών ερευνητικών σεμιναρίων για θέματα χώρου που περίπου κάθε τρία χρόνια από το 1983 λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά ελληνικά νησιά.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF