Η κρίση στον τομέα της κατοικίας στη Νότια Ευρώπη: Αιτίες, επιπτώσεις και κοινωνικοί αγώνες

Η παρούσα ενότητα αρθρώνεται γύρω από τέσσερα κείμενα για το ζήτημα της κατοικίας κατά την περίοδο της κρίσης, σε κάθε μία από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία). Η συγγραφή των κειμένων βασίστηκε σε μία σειρά από κοινά ερωτήματα, στα οποία οι συγγραφείς επιχείρησαν να απαντήσουν λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο χωρο-κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας τους. Έτσι, τα κείμενα παρακολουθούν, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το υπόβαθρο της εκδήλωσης της κρίσης στον τομέα της κατοικίας, με έμφαση στη σταδιακή εμπορευματοποίηση και χρηματιστικοποίησή του. Στη συνέχεια, περιγράφουν τις συνέπειες τόσο του παραπάνω μεταλλασσόμενου μοντέλου πρόσβασης στην κατοικία όσο και των σημερινών ασκούμενων αυταρχικών πολιτικών, καθώς επίσης τις κοινωνικές αντιστάσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα σχετικά τοπικά κινήματα. Στη βάση μιας κοινής μελέτης και κατανόησης των ομοιοτήτων αλλά και των κρίσιμων διαφοροποιήσεων στο ζήτημα της κατοικίας μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης, στόχος είναι η σύνθεση ορισμένων κοινών απαντήσεων και εναλλακτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης, απέναντι σε μέτρα και πολιτικές που συνεχίζουν να εφαρμόζονται ακόμη και μετά από την κοινή παραδοχή αποτυχίας τους.