Διεθνές Συνέδριο: EURS Journal «Repositioning Europe in an area of global transformation», Βιέννη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2010

Ίων Σαγιάς

Κάθε δύο χρόνια το περιοδικό European Urban and Regional Studies διοργανώνει σε διαφορετικές ευρωπαϊκές  πόλεις  συνέδρια  που εστιάζουν  στα  κρίσιμα  και  πάντα επίκαιρα ζητήματα της άνισης ανάπτυξης και των προβλημάτων που αυτή γεννά. Παράλληλα, στα συνέδρια  αυτά  εξετάζονται  κριτικά  οι τρέχουσες πολιτικές σχεδιασμού σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι συμμετοχές είναι πάντα εξαιρετικά πολυπληθείς και πολυεθνικές, προ- έρχονται δε τόσο από τον ευρωπαϊκό βορρά όσο και τον ευρωπαϊκό νότο. Τα συνέδρια του περιοδικού τα τελευταία 6 χρόνια (Roskilde, Istanbul, Vienna) διερευνούν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των περιφερειακών  ανισοτήτων  και  της αστικής ανάπτυξης. Οι εισηγήσεις προέρχονται από πολλά επιστημονικά πεδία που περιλαμβάνουν κυρίως την οικονομική γεωγραφία, την αστική γεωγραφία και κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.