Δίκτυα ανταλλαγής και παράλληλα νομίσματα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και το παράδειγμα της Ελλάδας

Διαβάστε το άρθρο της Ειρήνης Σωτηροπούλου σε μορφή PDF