Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο της ομάδας RC21 της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνιολογίας, Άμστερνταμ, Ολλανδία, Ιούλιος 2011

Γεωργία Αλεξανδρή

Η Research Committee 21 on Sociology and Regional Development (RC21-Ερευνητική Επιτροπή 21 για την Κοινωνιολογία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη) και το περιοδικό International Journal of Urban and Regional Research IJURR είναι τμήματα της International Sociological Association (ISA-Διεθνής Κοινωνιολογικός Σύλλογος). Βασική πρόθεση της RC21 είναι η προώθηση του διεθνούς διαλόγου για την κοινωνιολογική θεώρηση της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. H RC21 και το IJURR ιδρύθηκαν το 1970 από την ίδια ομάδα κριτικά σκεπτόμενων ακαδημαϊκών.  Η σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους είναι θεσμοθετημένη, καθώς ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της RC21 επιλέγεται για τη συντακτική επιτροπή της IJURR και ένα μέλος της IJURR, συνήθως από τη συντακτική επιτροπή, ορίζεται στο διοικητικό συμβούλιο της RC21.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF