Αστική κρίση ή αστικές κρίσεις; Συγκρίνοντας τις πολιτικές λιτότητας, την καθημερινή ζωή και τις αντιστάσεις στις ελληνικές και τις γερμανικές πόλεις. Παρουσίαση εργαστηρίου

Ντίνα Βαΐου, Φερενίκη Βαταβάλη

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF