Ανθεκτικότητα: Οικονομική σταθερότητα, προσαρμογή και εξέλιξη στην περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη

Κωνσταντίνα Τσακοπούλου

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF