Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, Η ανάδυση της σύχρονης Θεσσαλονίκης. Ιστορίες-Πρόσωπα-Τοπία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2014

Νίκος Παπαμίχος

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF