Χωρικές πολιτικές και λόγος για την πόλη την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974). Τομές και συνέχειες στη διαδικασία συγκρότησης του ελληνικού αστικού χώρου

Πασχάλης Σαμαρίνης

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF