Ετήσιο διεθνές συνέδριο RGS-IBG 2011 με θέμα «Η γεωγραφική φαντασία»

Βενετία Χατζή

Το διάστημα 31 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Βασιλικής Γεωγραφικής Ένωσης (Royal Geographical Society–RGS) με το Ίδρυμα Βρετανών Γεωγράφων (Institute of British Geographers – IBG). Ο κεντρικός θεματικός άξονας του συνεδρίου ήταν «Η Γεωγραφική Φαντασία» (Geographical Imagination). Σύμφωνα με τον Stephen Daniels, καθηγητή Πολιτισμικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Nottingham και πρόεδρο της περσινής διοργάνωσης του συνεδρίου, αρκετά από τα ζητήματα και τις μεθόδους της γεωγραφίας διαμορφώνονται από τη φαντασία, για παράδειγμα, μέσα από τις προ- βολές, τις αντιλήψεις, την αισθητική εμπειρία, τους συμβολισμούς κ.ά. Για το λόγο αυτό το συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει το βάθος, την ουσία και την πολυπλοκότητα της «γεωγραφικής φαντασίας».

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF