Τρέχον τεύχος: 28 – Φθινόπωρο 2016

ΓΕΩ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Doreen Massey 1944-2016 in memoriam


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στέλιος Γκιάλης

Εισαγωγή στο θεματικό αφιέρωμα

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Andrew Herod

Labor’s Spatial Praxis and the Economic Geography of the Greek Crisis

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Μάνος Σπυριδάκης

Χώρος και άτυπη εργασία. Η εθνογραφική εμπειρία της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Βασίλης Αυδίκος

Νέες γεωγραφίες της δημιουργικής εργασίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: Από τη συνεργατικότητα στην Ελλάδα της κρίσης

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Μαρία Τσάμπρα, Στέλιος Γκιάλης

Τα μεταβαλλόμενα περιφερειακά πρότυπα ευέλικτης απασχόλησης στην Ελλάδα της κρίσης

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Αλέξης Ιωαννίδης

Περιφερειακή κατανομή των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και εξέλιξή τους κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF


ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευάγγελος Παυλής

Μαζική εγκατάσταση αιολικών πάρκων και αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο. Η περίπτωση της επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» στο Βόρειο Αιγαίο

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Ηώ Καρύδη

Σιδηροδρομική υποδομή και επιχειρησιακές οικολογίες στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο

Περίληψη, Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Δημήτρης Ιωάννου

«Εξάρχεια 1974-2004: Σχεδιάσματα μιας ντελεζιανής γεωγραφίας»

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF


ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μυρτώ Γαλάνη

(Ανα)προσεγγίζοντας κενά και εγκαταλειμμένα έγγεια αποθέματα στον αστικό χώρο: Η προοπτική των αστικών commons. Προκλήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Λορένα Τσελεμέγκου

Νέες μορφές αστικοποίησης και τουριστική ανάπτυξη. Επενδύσεις στο Κάβο Σίδερο

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF