Χώρος και άτυπη εργασία. Η εθνογραφική εμπειρία της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Χώρος και άτυπη εργασία. Η
εθνογραφική εμπειρία της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας
Σιδηροδρομική υποδομή και επιχειρησιακές οικολογίες στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο
Μαζική εγκατάσταση αιολικών πάρκων και αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο. Η περίπτωση της επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» στο Βόρειο Αιγαίο
Σιδηροδρομική υποδομή και επιχειρησιακές οικολογίες στη Βορειοδυτική Πελοπόννησ

Σιδηροδρομική υποδομή και επιχειρησιακές οικολογίες στη Βορειοδυτική Πελοπόννησ
Labor’s Spatial Praxis and the Economic

Η Doreen Barbara Massey, διεθνώς γνωστή γεωγράφος, φεμινίστ ρια και
πολιτική ακτιβίστρια της αριστεράς, πέθανε ξαφνικά τον Μάρτιο του 2016
στο σπίτι της, όπου ζούσε μόνη, στο Kilburn του βορειοδυτικού Λ ονδίνου.
Doreen Massey 1944-2016 in memoriam

Η Doreen Barbara Massey, διεθνώς γνωστή γεωγράφος, φεμινίστ ρια και
πολιτική ακτιβίστρια της αριστεράς, πέθανε ξαφνικά τον Μάρτιο του 2016
στο σπίτι της, όπου ζούσε μόνη, στο Kilburn του βορειοδυτικού Λ ονδίνου.
«ΕΞΑΡΧΕΙΑ 1974-2004: ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΝΤΕΛΕΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ»

Η διατριβή αποτελεί μια απόπειρα διε ρεύνησης των τ ρόπων με τους οποίους τα Εξάρχεια, μια ιστορική συνοικία
του αθηναϊκού κέντρου, απέκτησαν σταδιακά μετά τη μεταπολίτευση τη φήμη του επικί νδυνου, ανομικού γκέτο
σε συνδυασμό με τον, θετικό ή αρ νητικό, ανάλογα με τη θέση εκφοράς, ρόλο της χωρικής εστίας της
«αντίστασης στην εξουσία». Τ α δύο κύρια πεδία αναφοράς αυτής της εικόνας, το πολιτικό («ανα ρχικοί») και το
κοινωνικό («αλητεία», «ναρκωτικά» κ.λπ.) συμπίπτουνστον φαντασι ακό τοπολογικό χώρο του «περιθωρίου», ο
οποίος βρήκε στον γεωγραφικό-κοινωνικό χώρο των Εξαρχείων (με ό λη την ιδιαίτερη προϊστορία του) μιαν
ακριβή αντιστοίχιση.
Μαζική εγκατάσταση αιολικών πάρκων και αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο.

Η περίπτωση της επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» στο Βόρειο Αιγαίο
Μετασχηματιστικές πολιτικές για την πόλη: ένα καλοκαιρινό συνέδριο στην Αθήνα

Το ετήσιο συνέδριο του δικτύου INURA στην Αθήνα, commons. Προκλήσεις στο κέντρο της Αθήνας
Προς Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας

Προς Τήνο: Μια περίπτωση μετακίνησης της καλλιτεχνικής «δημιουργικής τάξης» σε έναν τόπο γεωγραφικής ασυνέχειας