Από την κοινωνική δικαιοσύνη και την πόλη στις εξεγερμένες πόλεις, μια αναφορά στη ριζοσπαστική γεωγραφία μέσα από το έργο του David Harvey

Ο David Harvey είναι ένας από τους γνωστότερους διανοητές της εποχής μας και ο γεωγράφος που κατάφερε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη αναγνώριση έξω από τα όρια της επιστήμης του. Η εργασία αυτή είναι μια μελέτη πάνω σε ειδικές πλευρές που διατρέχουν το σύνολό του έργου του, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF