Ο αστικός χώρος στη δίνη της κρίσης

Κώστας Μανωλίδης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στον αστικό χώρο δεν περιορίζονται σε εμφανείς μεταβολές του υλικού πλαισίου όπως η υποβάθμιση υποδομών ή το κλείσιμο καταστημάτων. Σημαντικές ανακατατάξεις πραγματοποιούνται στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων και χωρικών πρακτικών καθώς οι βιοτικές δυσκολίες, η αύξηση της ανεργίας η μείωση των εμπορικών συναλλαγών και οι συνθήκες φόβου δημιουργούν νέα μοτίβα στην οικειοποίηση του χώρου. Παράλληλα, η ανάδυση νέων κοινωνικών πρωτοβουλιών επαναπροσδιορίζει το νόημα του δημόσιου χώρου ως τόπο συλλογικότητας και αντίστασης. Οι εργασίες του αφιερώματος πραγματεύονται τα αποτυπώματα της κρίσης σε χώρους και σε συλλογικές πρακτικές όπως επίσης και τις δρομο- λογημένες από τις μνημονιακές πολιτικές αποδιαρθρώσεις στο κοινωνικό και αστικό τοπίο.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF