Αποανάπτυξη – Το λεξιλόγιο μιας νέας εποχής. Degrowth: A Vocabulary of a new era, Routledge, 2014. Editors: Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgios Kallis

Γιώργος Βελεγράκης

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF