Ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την κατανάλωση στην Αθήνα με τίτλο: Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα

Δημήτρης Εμμανουήλ, Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Νίκος Σουλιώτης

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF