Κίνδυνοι που εξελίσσονται σε καταστροφές ως γεωγραφικά δρώμενα και πεδία διαχείρισης – Εισαγωγή στο αφιέρωμα

Καλλιόπη Σαπουντζάκη

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF