Από την κοινωνική δικαιοσύνη και την πόλη στις εξεγερμένες πόλεις, μια αναφορά στη ριζοσπαστική γεωγραφία μέσα από το έργο του David Harvey

Ο David Harvey είναι ένας από τους γνωστότερους διανοητές της εποχής μας και ο γεωγράφος που κατάφερε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη αναγνώριση έξω από τα όρια της επιστήμης του. Η εργασία αυτή είναι μια μελέτη πάνω σε ειδικές πλευρές που διατρέχουν το σύνολό του έργου του, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Οι θαλάσσιες εγκοπές ως δείκτες μεταβολών της στάθμης θάλασσας από σεισμικά ιστορικά γεγονότα: η περίπτωση της Χιλής στην Εύβοια

Κανέλλα Βαλκάνου

Η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί την περισσότερο ενεργή σεισμικά περιοχή της Ευρώπης. Συνεπώς, ένα μεγάλο μήκος των ακτών της είναι εκτεθειμένο  σε  σεισμούς. Αρκετά συχνό φαινόμενο είναι οι προσωρινές μεταβολές του επιπέδου της επιφάνειας της θάλασσας ή οι μακροχρόνιες αλλαγές που οφείλονται σε συν-σεισμική βύθιση ή ανύψωση της ξηράς. Οι κατακόρυφες αυτές τεκτονικές κινήσεις, εκτός από τη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, προκαλούν και αντίστοιχες μεταβολές στη μορφολογία των παράκτιων περιοχών (Cundy 2005).

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Διαδρομές νερού και ανθρώπων: τοπιακή παρέμβαση στις πηγές του ποταμού Αχέροντα

Οι άνω πηγές του Αχέροντα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Σιστρούνι, στον πρώην δήμο Λάκκας Σουλίου και νυν δήμο Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων στην Ήπειρο.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Το παγκόσμιο εμπόριο του καφέ: η διαμόρφωση ενός άδικου συστήματος και η εναλλακτική πρόταση του δίκαιου εμπορίου

Ιωάννης Ραυτόπουλος

Πεδίο προβληματισμού της εργασίας αποτελεί η διάσταση της παγκοσμιοποίησης που αφορά την άνιση σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών του διεθνούς εμπορίου σε μια εποχή, μάλιστα, διόγκωσης της αξίας του. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται εξετάζοντας την περίπτωση του πλέον εξαγωγικά προσανατολισμένου αγρο-τροφικού προϊόντος, του καφέ. Στη διαμορφωθείσα κατάσταση, που καθιστά το συμβατικό εμπόριο άδικο, αντιπαραβάλλεται η εναλλακτική πρόταση του Δίκαιου Εμπορίου, που προβάλλει την ηθική διάσταση φιλοδοξώντας να επανακαθορίσει τη σχέση παραγωγών και καταναλωτών.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Ανάπτυξη μεθόδου για την επανάχρηση-ανάπλαση κτιρίων και εκτάσεων σε αστικούς χώρους μέσα από μελέτη της ευρωπαϊκής εμπειρίας

Νικολία-Σπυριδούλα Μυωφά

Βασικό προβληματισμό της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η εύρεση μιας κατάλληλης μεθόδου για την επανάχρηση-ανάπλαση κτιρίων ή εκτάσεων σε αστικούς χώρους μέσα από τη μελέτη της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ωστόσο η έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάπλαση που ως διαδικασία περιλαμβάνει και την επανάχρηση. Η ανάπλαση αφορά την αναμόρφωση μιας πόλης, μιας γειτονιάς αλλά και την επαναξιοποίηση παλιών κτιρίων. Η επανάχρηση αποτελεί μία από τις έννοιες (είναι η πιο σύγχρονη) που προσδιορίζουν την ανάπλαση και αφορά κυρίως την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF