Ο χωρικός σχεδιασμός και η γοητεία της διεπιστημονικής εργασίας. Παρουσίαση του βιβλίου Χώρου ζητήματα: Θεωρίες και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, ΤΜΧΑ/ΑΠΘ, Εκδόσεις Ζήτη: Θεσσαλονίκη

Γρηγόρης Καυκαλάς

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Παρουσίαση βιβλίου: Λόης Λαμπριανίδης, Επενδύοντας στη φυγή: η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Κριτική, 2011

Πάνος Χατζηπροκοπίου

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, και ιδιαίτερα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, η Ελλάδα υπήρξε χώρα αποστολής μεταναστών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το μεταναστευτικό ισοζύγιο της χώρας έχει θετικό πρόσημο: αρχικά λόγω της παλιννόστησης των μεταναστών κυρίως από ευρωπαϊκά κράτη και, στη συνέχεια, όλο και περισσότερο, εξαιτίας των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ελλάδα. Οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και οι εσωτερικοί παράγοντες αναδεικνύουν την Ελλάδα σε νέο προορισμό μεταναστών ήδη από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του 1990, και σταδιακά σε «κοινωνία υποδοχής». Εύλογα, η αποδημία των Ελλήνων είχε σταματήσει ως πρόσφατα να απασχολεί τόσο την έρευνα όσο και τη δημόσια συζήτηση, ενώ η μελέτη της μετανάστευσης την τελευταία εικοσαετία στράφηκε αποκλειστικά στους νεοαφιχθέντες από την Αλβανία και άλλες χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Ασίας και της Αφρικής.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Παρουσίαση του βιβλίου: Michael Woods, Γεωγραφία της υπαίθρου: Διαδικασίες, αποκρίσεις και εμπειρίες αγροτικής αναδιάρθρωσης. Πρόλογος και Επιμέλεια: Θεοδοσία Ανθοπούλου, Μετάφραση Γ. Μελισσουργός, 2011, Αθήνα: Κριτική

Θανάσης Κίζος

Τι είναι η ύπαιθρος; Διαφέρει και πώς από τον αγροτικό χώρο; Πώς σχετίζεται με την αύξηση της ζήτησης «τοπικών», «αυθεντικών» και «ποιοτικών» προϊόντων; Με την αύξηση κατοικίας έξω από τις πόλεις, της ζήτησης υπηρεσιών εστίασης, στέγασης και δραστηριοτήτων στην «εξοχή»; Με τη μείωση του αριθμού     των      «επαγγελματιών» αγροτών και την αύξηση της πολυ-δραστηριότητας των αγροτικών νοικοκυριών; Υπάρχουν χωρικές δια- φορές στην έκταση και ένταση αυτών των φαινομένων; Αυτά είναι ορισμένα από τα επιστημονικά και πρακτικά ερωτήματα που απασχολούν όσους ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, με νέες μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων και τη χωροθέτησή τους.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Κρίση, αλληλεγγύη και οικονομική χειραφέτηση. Παρουσίαση των βιβλίων: James DeFilippis, Unmaking Goliath – Community Control in the Face of Global Capital, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2004 και: Ash Amin (επιμ.), The Social Economy – International Perspectives on Economic Solidarity, Zed Books, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2009

Παναγιώτης Πάντος

Το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της ψήφισης ενός σχετικού νόμου αλλά και λόγω της εμφάνισης ποικίλων οργανώσεων που επιδιώκουν να απαντήσουν στην κρίση μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, έχει ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τη λεγόμενη κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία. Από τα σχετικά δημοσιογραφικά αφιερώματα μέχρι τις συζητήσεις των «αγανακτισμένων» και τις επιστημονικές ημερίδες, φαίνεται ότι ένα μετρήσιμο ακροατήριο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της οικονομίας, πειραματίζεται με νέες μορφές κοινωνικής δράσης και προβληματίζεται για τη θεωρία πίσω από όλα αυτά.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF